Hopp til innholdet

Selvbetjent tjeneste for Åpenhetsloven

Vår digitale tjeneste hjelper dere operasjonaliserer Åpenhetsloven, ved å gi dere bedre innsikt i egen verdikjede for å lettere finne, håndtere og rapportere på risiko. Automatisert ved hjelp av informasjon fra regnskapssystemet deres, er dere i gang på 1-2-3!

Automatisk antatt risiko

Vi bruker data fra regnskapet deres for å automatisk kartlegge bedriftene i deres verdikjede. Systemet kartlegger automatisk antatt risiko fordelt på fire hovedkategorier av risiko. Slik sparer dere mye tid!

En tydelig prosess

Når informasjonen ligger inne, forteller systemet dere hvordan dere kan avklare potensielle risikoer. En tydelig prosess hjelper dere å ha kontroll under kartlegging, avklaring og ved informasjonskrav.

Alltid oppdatert informasjon

Etterhvert som informasjon endres og oppdateres, sørger systemet for at risikoer, flagg og statuser er korrekt til en hver tid. Så kan dere bruke mer tid på kjernevirksomhet og mindre tid på manuelle prosesser.

Nettbasert tjeneste

For å gjøre det enkelt å komme i gang, bruker vi informasjon fra regnskapssystemet deres. Det gjør at dere får oversikten over verdikjeden deres og potensielle risikoer på et minutt eller to! Vårt mål er å gjøre det enklere for bedrifter å følge Åpenhetsloven, avdekke sosial risiko og få bedre innsikt i verdikjeden.

  1. Automatisk kartlegging av antatt risiko i verdikjeden deres basert på informasjon fra regnskapssystemet deres
  2. Effektiv avklaring og kartlegging av risikoer ved hjelp av tydelig prosess og gode hjelpemidler
  3. Hjelpemidler, eksempler og beskrivelser for å gjøre det lettere for dere å forankre, jobbe med og følge loven over tid
  4. Kommer snart: Send digitale risikovurderinger og samle inn data som gir automatisk flagging av risikoer
  5. Kommer snart: Risiko og tiltaktshåndtering som er knyttet til verdikjeden
  6. Kommer snart: Grunnlag for redegjørelsen som baserer seg på data fra tjenesten og endringer som har skjedd over tid

Ønsker dere hjelp gjennom prosessen?

Vår 7 stegs prosess tar dere fra der dere er, til å jobbe mer ansvarlig og ta mer informerte valg. Sammen sørger vi for at dere innfører loven på en god måte, får bistand til kartleggingen og at dere kommer dere gjennom hele prosessen så smidig som mulig.

Vi hjelper dere med:

  • Vi gir dere maler og guider til alle stegene i prosessen
  • Vi kartlegger antatt risiko i verdikjeden deres
  • Vi hjelper dere stille riktige spørsmål der risikovurderinger trengs
  • Vi holder dere i hånden gjennom prosessen

Vårt mål er å lære mer prosessene, utfordringer og problemer dere møter, så vi kan lage en digital tjeneste som gjør det mest mulig effektivt å jobbe med Åpenhetsloven.

Ikke ignorer risiko. Grip mulighetene.

Det er ingen grunn til å stikke hodet i sanden når det kommer til ansvarlighet, menneskerettigheter og risikohåndtering. Vi kan hjelpe dere se mulighetene slik at dere kan bruke det til å ta bedre avgjørelser og reduser risiko.

La oss fortelle deg mer!

Ikke helt overbevist enda? Eller kanskje du har noen spørsmål vi ikke har klart å besvare? Ta kontakt med oss i kontaktskjemaet eller på mail hei@seetrue.cloud, så skal vi gjøre vårt aller beste for å hjelpe dere.