Hopp til innholdet

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven handler om å ivareta FN`s prinsipper for menneskerettigheter og anstendig arbeid i næringslivet. Målet med loven er å få virksomhetene til å jobbe mer aktivt med å stanse, redusere og minimere risiko for brudd på menneskerettigheter i egen verdikjede. Den skal også sørge for mer åpenhet ved å sikre allmenheten tilgang til mer informasjon om virksomhetens verdikjede.

Loven pålegger virksomhetene noen viktige hovedplikter:

Forankre Åpenhetsloven i styret og i bedriften og redegjøre for hvordan bedriften håndterer akstomhetsvurderinger (innen 30.juni 2023).

– Utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper og aktsomhetsvurderinger.

– Gi innsyn ved skriftlige innsynskrav der bedriften har informasjonsplikt til allmennheten, som tredde i kraft 01.juli 2022.

Er din bedrift truffet?

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning, som er truffet.

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. Balansesum: 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.
Er din bedrift truffet av Åpenhetsloven?
Hva er åpenhetsloven?

La oss fortelle deg mer!

Ikke helt overbevist enda? Eller kanskje du har noen spørsmål vi ikke har klart å besvare? Ta kontakt med oss da vel, så skal vi gjøre vårt aller beste for å hjelpe dere.

Ring oss

92 77 50 00

Kontor

Torvveien 19, 1383 Asker