Hopp til innholdet

Avtalevilkår seeTrue.cloud

Kort oppsummert

Vi ønsker å gi et kortfattet og enkelt sammendrag av de viktigste avtalevilkårene for seeTrue.cloud. Det er spesielt viktig at du har forstått følgende:

 • seeTrue.cloud er en tjeneste utviklet og levert av Ecofric AS.
 • Denne avtalen er skrevet med tanke på de får som har onde hensikter, som f. eks. grønnvasking, abonnere på tjenester for et selskap de ikke har knytning til eller ønsker å kopiere Ecofric sin funksjonalitet.
 • Løpende tjenester løper til de blir sagt opp.
 • Vi fakturerer årlig og på forskudd. Dette er for å redusere behovet for administrasjon.
 • Det er ikke lov å bruke seeTrue.cloud til å levere tjenester til andre selskaper enn det som er registrert i tjenesten uten skriftlig avtale.
 • Tjenesten er laget for bedrifter som trenger å kartlegge verdikjeden sin, for eksempel i forbindelse med Åpenhetsloven.
 • Du som kunde er ansvarlig for å ikke drive med grønnvasking, feilrapportering eller jukse.
 • Ecofric sin rolle er å tilby en digital tjeneste for å hjelpe bedrifter håndtere Åpenhetsloven, fra forankring til gjennomføring.
 • Du som kunde er fullt ansvarlig for å følge lover og regler. Informasjon og innhold gitt i Ecofric sine produkter overstyrer aldri lover og regler.

Utfyllende informasjon

Inngåelse av avtale

 • Brukeravtalen inkludert vedlegg, er inngått mellom:
  • Ecofric AS (heretter omtalt som Ecofric), organisasjonsnummer: 924 828 099.
  • Den brukeren som har registrert seg selv og et selskap i Ecofric sitt system . Dersom en bruker oppretter flere foretak i portalen, er avtalen gyldig for alle foretak.
 • Denne avtalen godkjennes elektronisk av Kunde ved registrering i tjenesten. Oppdateringer og endringer av avtaler vil bli presentert til Kunde elektronisk.
 • seeTrue.cloud (også omtalt som seeTrue), er en tjeneste laget og distribuert av Ecofric AS.

Ecofric sine plikter og rettigheter

 • Ecofric skal tilby og videreutvikle tjenesten beste evne.
 • Ecofric skal gjøre sitt beste for høyeste mulig grad av oppetid og gjøre tiltak som sikrer det.
 • Ecofric skal etter beste evne rette feil så snart som mulig. Vi vil varsle Kunde om alvorlighetsgraden tilsier det.
 • Ecofric kan bruke ikke-sensitiv data for å undersøke bruksmønster og flyt. Dette for å kunne forbedre produktet over tid.
 • For at Ecofric skal kunne tilby støtte, tilleggstjenester og bistand, forbeholder vi oss retten til å få innsikt i Kundens data.
 • Ecofric er ikke ansvarlig for data som er registrert av kunden.
 • Ecofric kan gi tilgang til brukere som har signaturrett for et selskap.
 • Ecofric sitt eventuelle erstatningsansvar under denne avtalen inkludert vedlegg, skal være begrenset til direkte tap. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. Erstatningskravet kan ikke overstige 50% av det samlede årlige vederlag.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å kunne se på og vurdere data innrapportert av kunden, enten via stikkprøver, mistanke om feilrapportering eller lignende.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å nekte å levere tjenester og produkter, om Kunden ikke har betalt, eller har annet utestående.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å suspendere, stenge eller rapportere kontoer som bryter med vilkårene i denne avtalen eller lovverk.

Kundens plikter og rettigheter

 • Kunden har rett til å bruke produktet og få levert tjenester, gitt at alle andre plikter er overholdt.
 • Pålogging er personlig, og skal kun brukes av den gitte bruker.
 • Bruke korrekt og fullt navn i portalen og tjenester.
 • Kunde er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon og selskapsinformasjon oppdatert under sin profil.
 • Ikke opprette andre selskaper i tjenesten enn det Kunde har mandat og/eller rettighet til.
 • Ikke bruke tjenesten for å jobbe med andre bedrifter enn den registrerte bedriftens data uten skriftlig avtale. For partnerskap og samarbeid, kontakt oss på hei@seetrue.cloud
 • Kunde har eierskap til sine registrerte data.
 • Kunden har rett til å eksportere sine registrerte data. Dette gjøres ved å kontakte Ecofric på hei@seetrue.cloud
 • Kunde skal kun bruke systemet til lovlige formål. All lovstridig bruk fører til suspendering og eventuelt rapportering til offentlig myndigheter.
 • Kunde har uansett ikke rett til å bruke systemet om hensikt er å lage eller bidra til å lage en konkurrerende løsning. Ved tvil skal Ecofric kontaktes på hei@seetrue.cloud og Kunde avvente bruk av Systemet til skriftlig svar er mottatt. Brudd på dette punktet utløser personlig erstatningsansvar for Ecofric sitt markedsmessige tap og kostnad forbundet med utvikling av relevant funksjonalitet.

Personvern

 • Formål med behandling av alle data, inkludert person og selskapsopplysninger, er å kunne tilby løsninger som forenkler Åpenhetsloven og kartlegging av verdikjeden til bedrifter.
 • Kunde eier sin egen data, selv om de kan være lagret både hos Ecofric og våre tredjeparts-leverandører, se liste under Databehandling.
 • Tredjeparts-leverandører eier ingen data.
 • Kunde har rett til å eksportere sine registrerte data. Dette gjøres ved å kontakte Ecofric på hei@seetrue.cloud

Databehandling

 • HubSpot: Kundeinformasjon som e-post, navn, telefonnummer. Besøksstatistikk, kundeoppfølging og chat-tjeneste. Data knyttes til personer eller bedrifter.
 • Google Analytics: Brukes til analysere bruk på nettsider og digitale tjenester. Anonym data.
 • Google Cloud Platform: Her kjører alle tjenestene til seeTrue.cloud, herunder lagring av Kundens data, innsamling av data, med mer. Data kan knyttes til Bruker og Kunde.
 • Domeneshop: domeneleverandør, DNS og webhotell for nettsiden til Ecofric. Anonym data.

Fakturering

 • Ecofric fakturerer årlig og på forskudd. Dette er for å redusere behovet for administrasjon. Ved skriftlig oppsigelse kan Kunde få tilbakebetalt eventuelt utestående beløp, som beregnes fra neste kalendermåned.
 • Fakturering finner sted automatisk når kunden har bestilt en eller flere tjenester.
 • Prisen gjelder per foretak etter gjeldende prisliste på seeTrue.cloud/priser.
 • Ecofric forbeholder seg retten til å endre prisene på tjenester med minst 1 måned varsel for abonnementstjenester.
 • Oppgitte priser er uten mva.

Annet

 • Avtalen følger produktet, og kan dermed overdras for eksempel ved oppkjøp av produkt, fusjon eller annen endring.
 • Avtalen er underlagt norsk rett med Asker og Bærum tingrett som verneting.

Sist oppdatert: 16.02.2023